ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀម! អ្នកព្...

ត្រៀម! អ្នកព្រះសីហនុ ស្អែកនឹងដាច់ភ្លើងជាច្រើនម៉ោង

0

ព្រះសីហនុ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គសនីព្រះសីហនុ បានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីម៉ោង៨ព្រឹកដល់ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ចាប់ពីតំបន់អូរឈើទាល ដល់ភ្នំប៉ុលសារឿន
ព័ត៌មានលម្អិតមានដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់