ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ស្អែកដល់វេនខេ...

ស្អែកដល់វេនខេត្តព្រះសីហនុ ដាច់ភ្លើងហើយ!

0

ព្រះសីហនុ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីខេត្តព្រះសីហនុ បានឲ្យដឹងថា​ នៅថ្ងៃទី៧ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ អគ្គិសនីខេត្តព្រះសីហនុ នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី ទៅតាមវេលា និងទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់