ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សៀមរាប ដាច់ភ្...

សៀមរាប ដាច់ភ្លើងទៀតហើយ!

0

សៀមរាប: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីសៀមរាប បានឲ្យដឹងថា អគ្គិសនីសៀមរាប នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ពីវេលាម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ នៅចំណុចPMT ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់