ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកនៅសៀមរាបត...

អ្នកនៅសៀមរាបត្រៀម ស្អែកដាច់ភ្លើងទូទាំងខេត្ត

0

សៀមរាប: យោងតាមអគ្គិសនីសៀមរាប បានឲ្យដឹងថា នៅវេលាម៉ោង ៥ នាទីព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីរយ:ពេលខ្លី ទូទាំងខេត្តសៀមរាប។ មូលហេតុដើម្បីឲ្យក្រុមការងារបច្ចេកទេស ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរប្រភពផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនី នៅអនុស្ថានីយ៍សៀមរាប(ពួក) និងសៀមរាបខាងកើត ។

អតិថិជននឹងមានចរន្តអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ឡើងវិញទាំងស្រុង នៅវេលាម៉ោង ៥ និង១៥ នាទីព្រឹក៕

មតិយោបល់