ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀមអាវឲ្យក្...

ត្រៀមអាវឲ្យក្រាស់ផង! អាកាសធាតុនឹងចុះត្រជាក់បណ្តាខេត្តមួយចំនួន ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ដល់២៣ខែធ្នូខាងមុខនេះ!

0

​ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ​ដើម្បីជ្រាបច្បាស់សុំអានលិខិតដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់