ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រងាទៀតហើយ! សី...

រងាទៀតហើយ! សីតុណ្ហភាពកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៅត្រឹម១៣ អង្សាសេ

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា សីតុណ្ហភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុក ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ទៅតាមតំបន់មួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់