ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកស្រុកសេសា...

អ្នកស្រុកសេសាន! ស្អែកដាច់ភ្លើងពេញមួយថ្ងៃ

0

ស្ទឹងត្រែង: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីស្ទឹងត្រែង បានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីវេលាម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង៥ល្ងាច ថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ដែលមានទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់