ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកកំពង់ចាម!...

អ្នកកំពង់ចាម! ថ្ងៃទី២៣ នឹងដាច់ភ្លើងពេញមួយថ្ងៃ

0

កំពង់ចាម: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកំពង់ចាម បានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីម៉ោង៧ព្រឹក ដល់ម៉ោង៥ល្ងាច ថ្ងៃទីសៅរ៍ ទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីមានទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់