ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ មានទាំងភ្លៀងន...

មានទាំងភ្លៀងនិងត្រជាក់​! ចាប់ពីថ្ងៃទី៣ដល់ថ្ងៃទី១០ខែមករាខាងមុខនេះ…

0

​​ភ្នំពេញ: យោងតាមផេកក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី០៣ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ នឹងធ្វើឲ្យអាកាសធាតុនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានស្ថានភាព ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់