ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដាច់ភ្លើងតំបន...

ដាច់ភ្លើងតំបន់មួយចំនួន នៅស្វាយរៀង

0

ស្វាយរៀង: យោងតាមអគ្គិសនីស្វាយរៀង បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ នៅវេលាម៉ោង ៨ និង៤០នាទី នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីបណ្តោះអាសន្ន នៅភូមិពោធិ៍ និងភូមិដីក្រហម ឃុំមេសថ្ងក ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារបច្ចេកទេសធ្វើការជួសជុលបណ្តាញខ្សែLV ។

អតិថិជន នឹងមានចរន្តអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅវេលាម៉ោង ២ រសៀល៕

មតិយោបល់