ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ព្យុះប្រចាំឆ្...

ព្យុះប្រចាំឆ្នាំ២០១៨! កម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលចន្លោះថ្ងៃទី៥ដល់ទី៩ខែមករាខាងមុខនេះ…

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា បន្ទាប់ពីបានតាមដានលើស្ថានភាពអាកាសធាតុរួចមក ឃើញថា វិសម្ពាធដែឡបានកើតឡើងនៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសហ្វីលីពីន បានវិវត្តខ្លួនទៅជាកូនព្យុះទី១ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ ឈ្មោះ បូឡាវិន (BOLAVEN) និងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង ល្ចណ:បែបនេះ នឹងធ្វើឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលខ្សោយពីកូនព្យុះ បូឡាវិន ហើយអាកាសធាតុមានស្ថានភាពដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់