ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកខេត្តព្រះ...

អ្នកខេត្តព្រះសីហនុ ដែលកំពុងដាច់ភ្លើង បន្តិចទៀតមានភ្លើងប្រើវិញហើយ!

0

ព្រះសីហនុ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបសអគ្គិសនីខេត្តព្រះសីហនុ បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ អគ្គិសនីខេត្តព្រះសីហនុ និងធ្វើការផ្អាក់ផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីជាបណ្តោះអាសន្ន ចាប់តំបន់សេតេ មកដល់ ផ្សារលើ ចាប់ពីម៉ោង ១២និង៣០នាទីថ្ងៃត្រង់ ដល់ម៉ោង១រសៀល ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីចូលបន្ទប់ភ្លើងថ្មី៕

មតិយោបល់