ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​ត្រៀមអាវឲ្យក...

​ត្រៀមអាវឲ្យក្រាស់ផង! កម្ពុជានឹងចុះត្រជាក់ទៀតហើយ

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាននិងកំពុងទទួលរងឥទ្ធិពលខ្យល់មូសុងឦសាន និងជ្រលងសម្ពាធខ្ពស់ខ្សោយពីប្រទេសចិន។ យោងតាមការព្យករ សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា ចាប់ពីថ្ងៃទី១២-១៥ ខែមករា មានដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់