ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​អ្នកស្វាយរៀង...

​អ្នកស្វាយរៀង! ថ្ងៃទី១៤ខាងមុខនេះនឹងដាច់ភ្លើងពេញមួយថ្ងៃ..

0

ស្វាយរៀង: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីស្វាយរៀង បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង៤រសៀល នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី នៅតំបន់ភ្លើងមួយចំនួននិងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់