ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកកំពត ថ្ង...

អ្នកកំពត ថ្ងៃទី២០ ដាច់ភ្លើងហើយ!

0

កំពត: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកំពត បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ អគ្គិសនីកំពត នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីបណ្តោះអាសន្ន ចាប់ពីវេលាម៉ោង៨និង៣០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង១០ និង៣០នាទី ព្រឹកថ្ងៃដដែលទៅតាមទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់