ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកតាកែវ! ជិ...

អ្នកតាកែវ! ជិតដល់ម៉ោងដាច់ភ្លើងហើយថ្ងៃនេះ..

0

តាកែវ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីតាកែវ បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ ដល់ម៉ោង២រសៀល នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់