ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកសៀមរាប! ដ...

អ្នកសៀមរាប! ដាច់ភ្លើង៣ថ្ងៃទៀតហើយ..

0

សៀមរាប: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីសៀមរាប បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី១៩,២០និងទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង៥និង៣០នាទីល្ងាច នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតាមតំបន់ភ្លើងមួយចំនួននិងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់