ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​អ្នកកំពង់ចាម...

​អ្នកកំពង់ចាម! ថ្ងៃទី២៣ខាងមុខនេះ នឹងដាច់ភ្លើងពេញមួយថ្ងៃ..

0

​កំពង់ចាម: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកំពង់ចាម បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី​២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង៧ព្រឹក ដល់ម៉ោង៥និង៣០នាទីល្ងាច នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតាមតំបន់ភ្លើងមួយចំនួននិងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់