ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​អ្នកកំពត! ថ្...

​អ្នកកំពត! ថ្ងៃទី២៥ខាងមុខនេះនឹងដាច់ភ្លើងហើយ..

0

កំពត: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងអគ្គិសនីកំពត បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ចាប់ពីម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតំបន់ភ្លើងមួយចំនួន​ មានទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់