ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកបន្ទាយមាន...

អ្នកបន្ទាយមានជ័យ! ស្អែកដាច់ភ្លើងពេញមួយថ្ងៃ..

0

​បន្ទាយមានជ័យ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីបន្ទាយមានជ័យ បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង៧ព្រឹក ដល់ម៉ោង៥ល្ងាច នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីមានទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់