ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀមអាវរងាបង...

ត្រៀមអាវរងាបងប្អូន! ទៀតហើយ កម្ពុជានឹងចុះត្រជាក់ជាលើកទី៤

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងថយចុះជាថ្មីម្តងទៀត នាចុងសប្តាហ៍ទី១ ខែកុម្ភ: ខាងមុខនេះ៖

មតិយោបល់