ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​អ្នកកំពង់ចាម...

​អ្នកកំពង់ចាម! ថ្ងៃទី០៤ខាងមុខនឹងដាច់ភ្លើងហើយ…

0

កំពង់ចាម: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកំពង់ចាម បានឲ្យដឹងថា ថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង១០ព្រឹក នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតាមតំបន់និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់

Loading...