ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ប្រធាន អនុប្រ...

ប្រធាន អនុប្រធាន សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ-ខេត្ត រួមនិង ព្រះរាជអាជ្ញា ព្រះរាជអាជ្ញារង នៃមហាអយ្យការសាលាឧទ្ធរណ៍ និងអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវបានត្រាស់បង្គាប់តែងតាំង និងផ្ទេរមុខតំណែង

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមអនុក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទ្រង់បានត្រាស់បង្គាប់តែងតាំង ផ្ទេរមុខតំណែង ប្រធាន អនុប្រធាន សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ -ខេត្ត ដូចខាងក្រោម៖

ទន្ទឹមនឹងនោះ ទ្រង់បានត្រាស់បង្គាប់តែងតាំង ផ្ទេរមុខតំណែង ព្រះរាជអាជ្ញា ព្រះរាជអាជ្ញារង នៃមហាអយ្យការសាលាឧទ្ធរណ៍ និងអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ដូចខាងក្រោមផងដែរ៖

មតិយោបល់