ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ជួយShareផង! ច...

ជួយShareផង! ចាប់ពីខែមីនាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៨ ​កម្ពុជា​នឹងទទួលរងនូវឥទ្ធិពលពីបាតុភូត«ឡានីណា»ទឹកភ្លៀងអាចនឹងធ្លាក់រាយប៉ោយច្រើន

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីខែមីនា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា នឹងទទួលរងនូវឥទ្ធិពលពីបាតុភូត«ឡានីណា»ទឹកភ្លៀងអាចនឹងធ្លាក់រាយប៉ោយច្រើន។
ចង់ជ្រាបច្បាស់សុំអានលិខិតដូចខាងក្រម៖

មតិយោបល់