ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ចាប់ពីម៉ោង៩ព្...

ចាប់ពីម៉ោង៩ព្រឹក-៥ល្ងាចថ្ងៃនេះ អគ្គិសនីកម្ពុជា ផ្ដាច់ភ្លើងនៅភ្នំពេញ ខេត្តកណ្ដាល និងកំពង់ស្ពឺ

0

ភ្នំពេញ: ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុលផ្លាស់ប្ដូរ ដំឡើងបរិក្ខារ និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្ដាញបង្កលក្ខណ:ដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ អគ្គិសនីកម្ពុជា នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តនៅតំបន់ភ្លើងមួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់