ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រដ្ឋបាលខេត្តស...

រដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង ចេញលិខិតអំពាវនាវ ស្តីពីការចូលរួមឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់បងប្អូនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះទឹកជំនន់

0

ស្ទឹងត្រែង: យោងតាម លិខិតអំពាវនាវរបស់ រដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង ស្តីពីការចូលរួមឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់បងប្អូនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះទឹកជំនន់ បានឲ្យដឹងទាំងស្រុងថា ៖

មតិយោបល់

Loading...