ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អាជ្ញាធរ បញ្ឃ...

អាជ្ញាធរ បញ្ឃប់ការធ្វើការចរាចរណ៍រថយន្តដឹកទំនិញធន់ធ្ងន់ រថយន្តប្រភេទបែនដឹកដី ថ្ម ខ្សាច់ ឆ្លងកាត់ជុំវិញបរិវេណសាលាខេត្តកំពង់ស្ពឺ!

0

កំពង់ស្ពឺ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានឲ្យដឹងស្តីពីការ បញ្ឃប់ការធ្វើការចរាចរណ៍រថយន្តដឹកទំនិញធន់ធ្ងន់ រថយន្តប្រភេទបែនដឹកដី ថ្ម ខ្សាច់ ឆ្លងកាត់ជុំវិញបរិវេណសាលាខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់