ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ជំនន់ទឹកភ្លៀង...

ជំនន់ទឹកភ្លៀងលិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ ផ្លូវ ក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រី បានស្រកចុះវិញជាបណ្តើរៗហើយ!

0

បរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់ក្នុងកម្រិត ៦៤ មម នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកបន្ទាយស្រី ខេត្តសៀមរាប បានបង្កឲ្យមានជំនន់ទឹកភ្លៀងលិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ ផ្លូវ និងផ្ទៃដីមួយចំនួន នៅក្នុងឃុំត្បែង ។ មកដល់ល្ងាចថ្ងៃទី ០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ ជំនន់ទឹកភ្លៀងខាងលើ បានស្រកចុះវិញជាបណ្តើរៗហើយ៕

មតិយោបល់

Loading...