ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ទឹកស្ទឹងសង្កែ...

ទឹកស្ទឹងសង្កែ ក្រុងបាត់ដំបង បានវិលមករកស្ថានភាពប្រក្រតីស្ទើរទាំងស្រុងហើយ

0

បាត់ដំបង: យោងតាមផេក ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា គិតត្រឹមម៉ោង ៦ ព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ ទឹកស្ទឹងសង្កែក្រុងបាត់ដំបង បានបន្តស្រកចុះមកនៅក្នុងកម្ពស់ ១០,០០ ម៉ែត្រ ( កម្ពស់ប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ន ១៣,៧៥ ម៉ែត្រ) ។ ជារួមទឹកស្ទឹងសង្កែ បានវិលមករកស្ថានភាពប្រក្រតីស្ទើរទាំងស្រុងហើយ៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.