ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយShare! ...

សូមជួយShare! ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញការហាមឃាត់គណនីឈ្មោះ Doctor Care ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឱកាស និងផលិតគ្រឿងសម្អាងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេក ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញការហាមឃាត់គណនីឈ្មោះ Doctor Care ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឱកាស និងផលិតគ្រឿងសម្អាងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល ឲ្យដឹងថា ៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.