ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយShare! ...

សូមជួយShare! បុរសៗដែលចូលចិត្តប្រើឱសថបំប៉នផ្លូវភេទបុរសឈ្មោះ X-BOOSTER

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេក នាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យនិងគ្រឿងសំអាង បានចេញសេចក្តីហាមឃាត់ការនាំចូល លក់ ចែកចាយ និងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមFacebook នូវផលិតផលឱសថបំប៉នផ្លូវភេទបុរសឈ្មោះ X-BOOSTER គ្មានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់