ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយShare! ...

សូមជួយShare! សាលារាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីរឿងសំរាម ក្នុងឱកាសថ្ងៃសម្រាកពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេក សាលារាជធានីភ្នំពេញ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីរឿងសំរាម ក្នុងឱកាសថ្ងៃសម្រាកពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ដូចខាងក្រោម​៖

មតិយោបល់