ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ចន ច័ន្ទលក្ខិ...

ចន ច័ន្ទលក្ខិណា បង្ហាញភាពកាចសាហាវក្នុងរឿង«ចន្ទ្រា»

0

ភ្នំពេញ: ខណ:ដែលខ្សែរឿង«ចន្ទ្រា»កាន់តែជិតចេញបញ្ចាំងនោះ រូបថតជាច្រើនសន្លឹកដែលបង្ហាញពីភាពកាចសាហាវរបស់តួអង្គចន ច័ន្ទលក្ខិណា ត្រូវបានមហាជនចាប់អារម្មណ៏យ៉ាងខ្លាំង។

អ្នកនាងចន ច័ន្ទលក្ខិណា បានអះអាងថា នាងឆ្នាស់ និងកាចសាហាវលេខមួយនៅក្នុងរឿងនេះ ហើយនាងក៏រំពឹងថានឹងផ្ទុះខ្លាំងដែរនៅពេលខ្សែរឿង«ចន្ទ្រា» ដែលជារឿងគ្រោងដាក់បញ្ចាំង៤ប្រទេសមួយនេះ ដំណើរការចេញផ្សាយ។ អ្នកនាងថា នេះជារឿង ដែលមានសាច់រឿងទាក់ទាញ ហើយតួអង្គនីមួយៗដូចជា តូតាជាដើម សុទ្ធតែសម្ដែងអស់ពីសមត្ថភាព។

មតិយោបល់