ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ភ្លៀងធ្លាក់យ៉...

ភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងប្រមាណ៥ម៉ោង លិចអស់ក្រុងស្វាយរៀង មានទាំងរោងមង្គលទៀត..

0

ស្វាយរៀង: មានការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំង លាយឡំជាមួយនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ លិចក្រុងស្វាយរៀង ចាប់តាំងពីម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង១រសៀល ទើបរាំង ៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.