ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​សូមជួយShare​...

​សូមជួយShare​ផង! កុំប្រើផលិតឱសថបង្កើតផ្លូវភេទបុរសKRACHAIDUM EXTRACT PLUS អាចគាំងបេះដូងស្លាប់!

0

យោងតាមផេកនាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខាពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង បានឲ្យដឹងថា
ក្រសួងសុខាភិបាលបានផ្សព្វផ្សាយផលិតផលឱសថបង្កើតផ្លូវភេទបុរសឈ្មោះ KRACHAIDUM EXTRACT PLUS ដែលអាចបណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ឬមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិត(ស្លាប់ដោយសារការគាំងបេះដូង)៕

មតិយោបល់