ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកបន្ទាយមាន...

អ្នកបន្ទាយមានជ័យ ត្រៀមឲ្យហើយទៅជិតដល់ថ្ងៃដាច់ភ្លើងហើយ!

0

បន្ទាយមានជ័យ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ អគ្គិសនបន្ទាយមានជ័យ បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ចាប់ពីវេលាម៉ោង៧ព្រឹក ដល់ម៉ោង៣រសៀល នឹងមានការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីបណ្តោះអាសន្ន៖

មតិយោបល់