ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដកចេញហើយ! មន្...

ដកចេញហើយ! មន្រ្តីធ្វើលិខិតឆ្លងដែនប្រចាំផ្សារអ៊ីអនម៉ល ដែលបដិសេធមិនទទួលយកប្រាក់រៀល​ក្នុងការស្នើសុំបំពេញបែបបទផ្តល់លិខិតឆ្លងដែន!​

0

យោងតាម​សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម ករណីមន្រ្តីបម្រើការងារនៅទីស្នាក់ការលិខិតឆ្លងដែនប្រចាំផ្សារអ៊ីអនម៉ល ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបង់ថ្លៃសេវាស្នើសុំលិខិតឆ្លងដែន បានឲ្យដឹងដូចខាងក្រោម៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.