ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រដ្ឋាករទឹកស្វ...

រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ៖ ផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតបណ្តោះអាសន្ន នៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ១!

0

​សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការ ផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតបណ្តោះអាសន្ន នៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ១ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

– មូលហេតុ៖ ធ្លាយ Coupler ១៦០មម ។
– ទីតាំង៖ លើផ្លូវលេខ៥៥P ។
– ផ្ទៃសេវាផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ទឹកបណ្តោះអាសន្ន៖ ស្ថិតនៅចន្លោះផ្លូវលេខ១៧-C២ ដល់ផ្លូវលេខ១៧-C១២ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ១ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ។
– រយ:ពេល៖ នៅថ្ងៃអង្គារ៍ ទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ចាប់ពីម៉ោង១២:៣០នាទីថ្ងៃត្រង់ – ១៤:៣០នាទីរសៀល៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.