ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀមអាវក្រាស...

ត្រៀមអាវក្រាស់បងប្អូន អាកាសធាតុនឹងចាប់ចុះត្រជាក់ប៉ុន្មានថ្ងៃជាប់ៗគ្នា នៅបណ្ដាខេត្តជាប់តំបន់ជួរភ្នំដងរែក និងខ្ពង់រាបភាគឦសាន

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា ចន្លោះពីថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ដល់ទី៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ បណ្ដាខេត្តជាប់តំបន់ជួរភ្នំដងរែក និងខ្ពង់រាបភាគឦសាន នឹងចាប់ចុះត្រជាក់៖

មតិយោបល់