ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយផ្សព្វផ...

សូមជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តឲ្យបានទូលំទូលាយផង! ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញប្រកាសឲ្យបងប្អូនពលរដ្ឋបញ្ឍប់ការទិញ និងប្រើប្រាស់ឱសថសម្រកទម្ងន់ឈ្មោះ ECOSLIM ជាបន្ទាន់ពីគណនីឈ្មោះ Ecoslim Cambodia

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេកនាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង បានឲ្យដឹងថា
ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញប្រកាសព័ត៌មាន ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបញ្ឍប់ការទិញ និងប្រើប្រាស់ឱសថសម្រកទម្ងន់ឈ្មោះ ECOSLIM នេះជាបន្ទាន់ពីគណនីឈ្មោះ Ecoslim Cambodia ពីព្រោះឱសថប្រភេទនេះ មិនបានត្រួតពិនិត្យគុណភាព និងគ្មានលេខបញ្ជិកាអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលឡើយ ហើយថែមទាំងយកឈ្មោះ ក្រសួងសុខាភិបាលមកផ្សព្វផ្សាយបំផ្លើស ដើម្បីបោកប្រាស់ ភូតកុហកប្រជាពលរដ្ឋ៕

មតិយោបល់