ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រដ្ឋាករទឹកស្វ...

រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ នឹងចុះទៅពិនិត្យស្រាវជ្រាវរកទឹកដាច់ពេលយប់នៅតាមសង្កាត់ទាំង១២ខាងក្រោម!!!

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ​បានឲ្យដឹងថា នឹងមានក្រុមការងារស្រាវជ្រាវទឹកធ្លាយឲ្យទៅស្រាវជ្រាវ និងធ្វើការជួសជុលក្នុងសង្កាត់មួយចំនួនរួមមាន៖

មតិយោបល់