ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយShare! ...

សូមជួយShare! ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញប្រកាសព័ត៌មានហាមឃាត់គណនីឈ្មោះ Narichat Jing ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលខុសច្បាប់

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេកនាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង បានឲ្យដឹងថា សូមជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តឲ្យបានទូលំទូលាយផង! ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញប្រកាសព័ត៌មានហាមឃាត់គណនីឈ្មោះ Narichat Jing ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលឱសថ និងគ្រឿងសម្អាង គ្មានលេខបញ្ជីកា គ្មានលេខប្រវេទន៍ គ្មានការត្រួតពិនិត្យ និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យផ្សព្វផ្សាយពីក្រសួងសុខាភិបាល៕

មតិយោបល់