ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយ Share!...

សូមជួយ Share! នឹងមានការបញ្ចៀសចរាចរ នៅតំបន់ជុំវិញពហុដ្ឋានជាតិអូទ្បាំពិក អំទ្បុងពេលបារព្ធខួបលើកទី៤០ នៃទិវាជ័យជម្នះ ៧មករាខាងមុខ

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ដូចខាងក្រោម៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.