ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អគ្គិសនីកម្ពុ...

អគ្គិសនីកម្ពុជា៖ ​ផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីរយៈពេល៣ថ្ងៃ នៅតំបន់មួយចំនួន​ក្នុងក្រុងភ្នំពេញ!

0

យោងតាមការជូនសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា បានឲ្យដឹងថា ​ការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញបង្កលក្ខណ:ដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ នៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.