ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដំណឹងល្អ! រាជ...

ដំណឹងល្អ! រាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលស្គាល់ការកាន់កាប់សិទ្ធិយានយន្តជាក់ស្តែង ដោយមិនបាច់មានការបញ្ជាក់ពីម្ចាស់ដើមទៀតឡើយ..

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹង របស់គណ:កម្មាធិការជាតិ សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក បានឲ្យដឹងស្តីពីការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្ត ឲ្យបានដឹងថា ពេលនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចទទួលស្គាល់ការកាន់កាប់ជាក់ស្តែង ដោយមិនតម្រូវឲ្យមានការបញ្ជាក់ពីម្ចាស់ដើមទៀតឡើយ។

ក្នុងនោះដែរ ដើម្បីឲ្យការកាន់កាប់ និងការធ្វើចរាចរណ៍មានភាពស្របច្បាប់ ម្ចាស់យានយន្តត្រូវទៅបង់ពន្ធ និងធ្វើផ្លាកលេខ ក្នុងករណីមិនទាន់បង់ពន្ធ និងមិនទាន់ធ្វើស្លាកលេខ ៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.