ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​រដ្ឋាករទឹកស្...

​រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ៖ ផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតបណ្តោះអាសន្ន នៅខណ្ឌដូនពេញ!

0

សេចក្តីជូនដំណឹង
ស្តីពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតបណ្តោះអាសន្ន នៅក្នុងសង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

– មូលហេតុ៖ ធ្លាយដំណរអ៊ុតទំហំ90មម ។
– ទីតាំង៖ នៅលើផ្លុវ៣៩ កែងផ្លូវ៨២ ។
– ផ្ទៃសេវាផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ទឹកបណ្តោះអាសន្ន៖ នៅលើផ្លុវ៣៩ កែងផ្លូវ៨២ សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ។
– រយ:ពេល៖ នៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ចាប់ពីម៉ោង១៥:០០នាទី ដល់ ១៧:០០នាទី៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.