ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សេចក្ដីជូនដំណ...

សេចក្ដីជូនដំណឹង! ការប្រទ្បងការជ្រើសរើសបេក្ខជនបេក្ខនារី ចូលបម្រើការងារ ក្នុងជួរកងកម្លាំងនគរបាលជាតិ នឹងចាប់ផ្ដើមថ្ងៃទី០២-០៣ ខែតុលា…

0

កំពង់ស្ពឺ: ការប្រឡងតេស្ដសមត្ថភាព និងពិនិត្យលក្ខណ:សម្បត្តិ តាមគោលការណ៍ នៃការជ្រើសរើសបេក្ខជនបេក្ខនារី ដើម្បីឲ្យចូលបម្រើការងារ ក្នុងជួរកងកម្លាំងនគរបាលជាតិ សម្រាប់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ គឺប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី ០២-០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩តទៅ។

សូមជួយភ្ជាប់ឯកសារមកជាមួយ ជូនពរឲ្យយបេក្ខជនបេក្ខនារី ប្រឡងជាប់ទាំងអស់គ្នា៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.