ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយ Share ...

សូមជួយ Share និងប្រយ័ត្ន! ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបញ្ឍប់ការទិញ និងប្រើប្រាស់ឱសថសបំប៉នសុខភាពឈ្មោះ Gluta10 ពីគណនីជាច្រើនដែលបង្ហោះចែកចាយ ឬលក់

0

ភ្នំពេញ: យោតតាមផេករបស់នាយកដ្ឋានឱសថ និងចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង បានឲ្យដឹងថា ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញប្រកាសព័ត៌មានឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបញ្ឍប់ការទិញ និងប្រើប្រាស់ឱសថសបំប៉នសុខភាពឈ្មោះ Gluta10 ពីគណនីជាច្រើនដែលបង្ហោះចែកចាយ ឬលក់ពីព្រោះឱសថបំប៉នសុខភាពឈ្មោះ Gluta10 មិនបានត្រួតពិនិត្យគុណភាព គ្មានលេខបញ្ជិកា និងគ្មានការអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលពីក្រសួងសុខាភិបាលឡើយ ហើយថែមផ្សព្វផ្សាយបំផ្លើសដើម្បីបោកប្រាស់ ភូតកុហកប្រជាពលរដ្ឋថែមទៀត៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.