ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀមអាវរងា!!...

ត្រៀមអាវរងា!!! កម្ពុជានឹងចុះត្រជាក់លើកទី២ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤-២៨ ខែមករានេះ!!!

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមការព្យាករណ៍អាកាសរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា កម្ពុជានឹងចុះត្រជាក់ជាថ្មីម្តងទៀត (លើកទី២) ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ -២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ រួមមានដូចខាងក្រោម៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.