ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយ Share ...

សូមជួយ Share សម្រាប់អ្នកចង់រៀនតនៅបរទេស! ក្រសួងបរិស្ថាន ជូនដំណឹងស្ដីពីការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ ទៅសិក្សាបន្តនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន ដូចខាងក្រោម៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.